Hizmetlerimiz

İdari Hizmetler

 • İşletme Projesi hazırlanması & onaya sunulması
 • Avans ve aidatların paylaştırılması, ödeme bilgilendirmeleri ve apartman adına açılacak banka hesabı üzerinden tahsilat takibi
 • Resmi yönetim defterlerinin (karar defteri, işletme defteri, denetçi raporları, bakım defterleri, vb.) tutulması, resmi defterlerin yılsonunda noter tasdiklerinin yaptırılması ve resmi defter, gider belgeleri ve diğer belgelerin arşivlenmesi (ve en az beş yıl süre ile saklanması)
 • Görevli personel resmi kayıtlarının (SGK) yapılması, ilgili ödemelerin yapılması ve gerekli ödeneklerin (emeklilik, tazminat vb.) bütçelenerek ayırılması.
 • Görevli personel için görev tanımlamalarının yapılması, görev bildirimlerinin iletişimi, görev listesinde yer alan işlerin denetlenmesi ve gerekmesi durumunda iş takibi ikaz veya ihtarlarının yapılması.
 • Apartman genel elektrik, su, vb. borçlarının kontrolü ve ödenmesi
 • Demirbaş listesinin kayıt altına alınması
 • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi
 • Aidat ödemeleri ve yapılan harcamalar ile oluşan aylık apartman gelir-gider tablolarının hazırlanarak bilgilendirme/duyuru panoları ve internet aracılığıyla yapılması ve kat malikleri kurulunun seçtiği bir denetçi veya üç kişiden oluşan denetim kuruluna belirlenen zamanlarda (veya en az üç ayda bir) denetim için hesapların sunulması
 • Yönetim planında belirtilen zamanlarda veya Ocak ayı içerisinde kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması, bu toplantıda daha önceden hazırlanmış olan faaliyet raporunun denetime sunulması ve toplantıda alınan (ve daha sonra takibi yapılacak) kararların karar defterinde kayıt altına alınması.
 • Kat malikleri beklenti anketleri yapılması & beklentilerin düzenlenecek genel kurul toplantıları ile faaliyet planına alınması

Eğitim Hizmetleri

 • Görevli personelin alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimi, acil durum eylem planı eğitimi, yangınla mücadele ve ilk yardım planı eğitimlerinin organize edilmesi ve gerekli belgelerin alınması

Temizlik Hizmetleri

 • Bina iç & dış temizliği (zemin, dış cephe cam, vb.)
 • Genel temizlik hizmetleri

Bahçe Bakım & Peyzaj Hizmetleri

 • İlaçlama
 • Mevsimlik süs bitkilerinin dikimi & bakımı
 • Budama, gübreleme, vb. bakımlar
 • Genel bahçe düzenlemesi & temizliği

Teknik Hizmetler

 • Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
 • Alarm & Güvenlik sistemleri bakımı
 • Yangın Söndürme sistemleri ve yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı
 • Aydınlatma bakımı
 • Havalandırma sistemi bakımı
 • Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi
 • Isınma sistemi & ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması
 • Trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
 • Havuz bakım (kimyasalların temini ve uygulanması), onarım ve temizliği

Ek Hizmetler

 • Güvenlik personeli görevlendirilmesi
 • Hasta & çocuk bakım hizmetleri
 • Şoför & kurye hizmetleri
 • Kuru temizleme servisi
 • Resepsiyon personeli görevlendirilmesi